કેવી રીતે બનશે ઑનલાઈન આધાર કાર્ડ

Last Updated: સોમવાર, 20 જાન્યુઆરી 2020 (18:58 IST)
દરેક ભારતીયની બાયોમેટ્રિક ઓળખ છે. સરકાર આને ભારતીય ઓળખપત્રના રૂપમાં જરૂરી બનાવશે. જો તમારું આધાર  Adhar card ન હોય તો તમારે આ માટે લાઈનમાં લાગવાની જરૂર નથી. હવે , આધાર માટે અપાઈનમેંટ લઈને ભીડ અને લાઈનમાં ઉભા રહેવાથી બચી શકાય છે. આ માટે, યુઆઇડીએઆઇની એક યોજના છે. 
 
આધાર કાર્ડ નિમણૂક માટે તમારી પસંદ મુજબ તમે તારીખ અને સમય પણ પસંદ કરી શકો છો. આ સાથે તમને બે ફાયદા મળશે, એક તમારા સમયની બચત થશે અને લાઈનમાં ઉભા રહેવાથી બચશો. યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા આધાર કાર્ડની રચનાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે ઓનલાઇન નવી અને અનન્ય નિમણૂક પત્ર લોન્ચ કરવામાં આવશે.
 
ઓનલાઇન આધાર કાર્ડ આવી રીતે બનશે 
અહીંથી, કોઈ પણ નાગરિક, તેમના આધાર કાર્ડ બનાવવા માટે, તારીખ અને સમયની પસંદગી કરીને, અપાઈનમેંટ લઈ શકે છે. તેના માટે તમને માત્ર યુઆઇડીએઆઇ પર આપેલ અપાઈનમેંટ ફોર આધાર એનરોલમેંત ફાર્મ ભરવું છે. તેનો એક બીજા ફાયદા આ પણ છે કે માત્ર તમે જ નહિ પરંતુ તમે તમારા બધા પરિવારના સભ્યો માટે એક દિવસ અને સમય માટે નિમણૂક પણ કરી શકો છો.
 
આ ફોર્મ -ની ત્રણ કૉલમ 1 ડિટેલ(વિગત) 2. કેન્દ્ર અને 3. તારીખ / સમયને ભરીને પૂરો કરવું છે. સૌ પ્રથમ તમે નામ, ઇમેઇલ, મોબાઇલ નંબર અને વ્યક્તિઓની સંખ્યા ભરો. આ પછી, કેન્દ્રના કૉલમમાં , રાજ્ય, જીલ્લો, નોંધણી કેન્દ્ર અને સ્થાનિકત્વ/વિસ્તાર ભરો. તારીખ અને સમયના ત્રીજા કૉલમમાં તારીખ, સમય ભરો અને નીચેની ચકાસણી કોડ ખાલી જગ્યામાં દાખલ કરવો પડશે. આ બધું કર્યા  પછી તમારે ફોર્મની નીચે જમણી બાજુએ 'ફિક્સ એપોઇન્ટમેન્ટ' બટનને ક્લિક કરવું પડશે. આ માહિતી યુઆઇડીએઆઇની વેબસાઇટ પર સાચવવામાં આવશે.તમે તેનો પ્રિંટ પણ લઈ શકો છો.
 
તમે વેબસાઇટની જાઓ તે પહેલાં, તમે સેંટર કૉલમમાં આપેલ ચેક અવેલિબિલિટી પર કિલ્ક કરી તપાસ કરવું પડશે કે તમારા દ્વારા પસંદ કરેલ સમય અને તારીખને શું વિભાગ કામકાજના દિવસમાં છે કે નહીં બીજી મહત્ત્વની બાબત એ છે કે યુઆઇડીએઆઇએ તાજેતરમાં કેટલાક રાજ્યો અને શહેરોમાં આ સેવા શરૂ કરી છે.
તમારે તપાસવું પડશે. જો કે, ધીમે ધીમે રાજ્યના તમામ શહેરો તેમાં ઉમેરી રહ્યા છે. 
 
આધાર કાર્ડ યુઆઇડીએઆઇ (UIDAI)વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. જો તમે તમારા આધાર કાર્ડની નકલ ડાઉનલોડ કરવા માગો છો તમારે તમારા યુઆઇડી નંબર અથવા એનરોલમેન્ટ આઈડીથી વાકેફ હોવા જોઈએ.
 
જો તમને નવી આધાર મળી ગયું છે, તો તે શ્રેષ્ઠ છે કે તમે તેમની સંખ્યા નોંધ કરીને રાખો. કેટલાક કારણોસર જો તમે તમારી આધાર ગુમાવો છો તમે નોંધણી આઈડી મારફતે ફરીથી ડુપ્લિકેટ આધા મેળવી શકો છો. તમે આ વેબસાઇટ પર જઈને ઓનલાઇન આધાર કાર્ડ પણ બનાવી શકો છો-//india.gov.in/hi/82
 આ પણ વાંચો :