કયાં અંકવાળા લોકોના થાય છે લવ મેરેજ?

romance
Last Updated: શુક્રવાર, 27 મે 2016 (18:19 IST)
મૂલાંક 2 
અંક 2 ચંદ્ર્માનો  ગણાય છે,આથી 2 મૂલાંક વાળા લોકો ખૂબ ધીરે ધીરે પ્રેમ તરફ વધે છે. અને જો તે એક વાર પ્રેમને લઈને ગંભીર થઈ ગયા તો કરીને જ માને છે. 


આ પણ વાંચો :