ગુજરાતી જોક્સ- લેડીજથી કોણ માથાકૂટ કરે...

Last Modified ગુરુવાર, 8 ઑક્ટોબર 2020 (17:30 IST)
એક વાર મે સૂર્યદેવથી પૂછ્યું

વરસાદ આવે ત્યારે

તમે કેમ છુપાઈ જાઓ છો

સૂરજ દાદા બોલ્યા

લેડીજથી કોણ માથાકૂટ કરે...


આ પણ વાંચો :