ઘાયલ

કલ્યાણી દેશમુખ|

તમે એક સારા રનર છો, તેથી જ કાયમ મારા મગજમાં દોડતા રહો છો
તમે એક ચાલાક ચોર છો,જેણે મારુ દિલ ચોરી લીધુ છે
અને હુ એટલો કમજોર છુ કે તમને જોતા જ વારંવાર ઘાયલ થઈ જઉ છુ


આ પણ વાંચો :