ફોટો ગેલેરી » "ફીક્રી અલી " નું ટ્રેલર લાંચ
Widgets Magazine

"ફીક્રી અલી " નું ટ્રેલર લાંચ

1 of 5

"ફીક્રી અલી " નું ટ્રેલર લાંચ (fikri ali)

મુંબઈમાં 7 અગસ્તને સલમાન ખાન દ્વારા પ્રસ્તુત "ફીક્રી અલી " નું ટ્રેલર જારી કરેલ છે. ફિલ્મ સોહેલ ખાનની છે. આ અવસર પર આખી ટીમ ઉપસ્થિત હતી. (Photo Source : WD / Girish Srivastav)

સિનેજગત  વધુ જુઓ...

જુઓ વધુ ફોટ

Widgets Magazine

Widgets Magazine

Widgets Magazine