ફોટો ગેલેરી » ગણેશોત્સવ : મૂર્તિઓને આકર્ષક રૂપ આપતા કળાકાર
Widgets Magazine

ગણેશોત્સવ : મૂર્તિઓને આકર્ષક રૂપ આપતા કળાકાર

1 of 6

ગણેશોત્સવ : મૂર્તિઓને આકર્ષક રૂપ આપતા કળાકાર (ganesh chaturthi 2016)

WD-Girish Srivastav ગણેશ ચતુર્થી એવું તહેવાર છે જેની મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે ધૂમ રહે છે. 10 દિવસનું આ મહોત્સવ 5 સેપ્ટેમ્બર થી શરૂ થઈ રહ્યું છે જેની તૈયારીઓ જોર-શોરથી ચાલી રહી છે. મૂર્તિકાર ગણેશ પ્રતિમાઓને અંતિમ આકર્ષક રૂપ આપવામાં લાગેલા છે.

સિનેજગત  વધુ જુઓ...

જુઓ વધુ ફોટ

Widgets Magazine

Widgets Magazine

Widgets Magazine