કાનુડાને વાંસળી કેમ પ્રિય છે... જાણો શ્રીકૃષ્ણ અને વાંસળીની અમરકથા.

Last Updated: શુક્રવાર, 14 જુલાઈ 2017 (13:35 IST)

એકવાર યમુના કિનારે પોતાની વાંસળી વગાડી રહ્યા હતા. વાંસળીની સાંભળીને તેમની આસપાસ ગોપીઓ આવી ગઈ. તેમણે કનૈયાને વાતોમાં લગાવીને વાંસળીને પોતાની પાસે રાખી લીધી.


આ પણ વાંચો :