0

અલ્લાહનો પહેલો મહિનો મોહરમ

ગુરુવાર,સપ્ટેમ્બર 20, 2018
0
1
રમજાન પર આમ તો લોકો સવારના સહરી પછી સીધા રાત્રે જ ઈફ્તાર કરે છે પણ તમને જણાવી નાખે કે ઈફ્તારમાં ...
1
2
ઇસ્‍લામ ધર્મના પવિત્ર પાંચ સ્‍તંભ પૈકી એક ‘‘રોઝા'' રાખવાનો આખા મહિના ‘‘રમઝાન'' માસ શરૂ થવાને હવે ...
2
3

રોઝા : સાચા મુસલમાનની ઓળખ

ગુરુવાર,ઑગસ્ટ 4, 2011
પોતાના મુકામ સુધી પહોચવું ત્યારે સરળ બની જાય છે જ્યારે રસ્તો સીધો હોય. ઈસ્લામ ધમમાં રોઝા રહમત અને ...
3
4
રોઝા નેકીની છત્રી છે. જે રીતે છત્રી કે છાપરૂ વરસાદ અને તડકાથી રક્ષણ આપે છે તેવી જ રીતે રોઝા પણ ...
4
4
5

રોઝા : મોક્ષનો સીધો રસ્તો

બુધવાર,સપ્ટેમ્બર 2, 2009
પોતાના મુકામ સુધી પહોચવું ત્યારે સરળ બની જાય છે જ્યારે રસ્તો સીધો હોય. ઈસ્લામ ધમમાં રોઝા રહમત અને ...
5
6

ઈમાનની કસાવટ

મંગળવાર,ઑગસ્ટ 25, 2009
રોઝા ઈમાનની કસાવટ છે. રોઝા સદાકત (સત્ય) ની તરાવટ અને દુનિયાની ઈચ્છાઓ પરની રોક છે. દિલ અલ્લાહના ...
6
7
દુનિયાના ધર્મમાં ઉપવાસ (રોઝા) પ્રચલિત છે. જેમ કે સનાતન ધર્મમાં નવરાત્રિના ઉપવાસ, જૈન ધર્મમાં ...
7
8

સલામ તમને તાજદારે મદીના...

બુધવાર,જુલાઈ 8, 2009
ઈસ્લામ પહેલાં અરબમાં કબિલાઈ સંસ્કૃતિનો જાહિલાના સમય હતો. આ કબિલાનો પોતાનો અલગ ધર્મ હતો અને તેમના ...
8
8
9

અલ્લાહના 99 નામ પાર્ટ-6

મંગળવાર,મે 26, 2009
અલ્‌-હક્ક (સત્ય) જે વ્યક્તિ વર્ગાકાર (ચોરસ) કાગળના ખુણાઓ પર અલ્‌-હક્ક લખીને સવારે હથેળી પર મુકીને ...
9
10

અલ્લાહના 99 નામ- પાર્ટ 5

બુધવાર,એપ્રિલ 29, 2009
જે વ્યક્તિને કોઈ પણ વ્યક્તિ કે દુર્ઘટનાનો ભય હોય તેણે ગુરૂવારથી આરંભ કરીને આઠ દિવસ સુધી સવાર અને ...
10
11

ઈદ મિલાદુન્નબીનું જશ્ન

રવિવાર,એપ્રિલ 12, 2009
571 ઈ.સ. માં મક્કા શહેરમાં પૈગંમ્બર સાહેબ હજરત મોહમ્મદ સલ્લ.નો જન્મ થયો હતો. તેમની યાદમાં જ ઈદ ...
11
12

અલ્લાહના 99 નામ પાર્ટ- 4

ગુરુવાર,માર્ચ 26, 2009
જે વ્યક્તિ ૧૩૩ વખત યા લ઼તીફ પઢા કરશે, તેની ધન વૃદ્ધિ થાય છે તથા બધી જ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે. જે ...
12
13

અલ્લાહના 99 નામ પાર્ટ-3

સોમવાર,માર્ચ 2, 2009
જે વ્યક્તિ દરરોજ ૫૦૦ વખત યા ખાફિધ પઢશે અલ્લાહ ત'આલા તેની બધી જ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરશે અને બધી જ ...
13
14

અલ્લાહના 99 નામ- પાર્ટ 2

મંગળવાર,ફેબ્રુઆરી 17, 2009
જે વ્યક્તિ સાત રોજ સુધી બરાબર ૧૦૦ વખત કે ખાલિક પઢશે ઇન્શા અલ્લાહ બહી જ મુશ્કેલીઓથી બચીને રહેશે. જે ...
14
15

ઈસ્લમમાં પણ વધુ લગ્ન માન્ય નહિ !

મંગળવાર,ફેબ્રુઆરી 10, 2009
ઈસ્લામ ધર્મ વિશે લોકોને એવી ખોટી ધારણા છે કે તેમાં એક કરતાં વધારે લગ્નને માન્યતા છે. ઈસ્લામ ધર્મને ...
15
16
મોહરમ મહિનો અને મહાત્મા ગાંધીમાં તારીખનો સંબંધ છે. કેમકે આઠ જાન્યુઆરી(2009)માં હજરત ઈમામ હુસૈન ...
16
17

અલ્લાહના નામ -1

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 22, 2009
જે વ્યક્તિ 1000 વખત 'યા અલ્લાહ' વાંચશે તેની મનની બધી જ ઈચ્છાઓ પુર્ણ થઈ જશે અને વિશ્વાની શક્તિ ...
17
18

કુર્બાનીનો તહેવાર : ઈદુજ્જુહા

મંગળવાર,ડિસેમ્બર 9, 2008
ઈસ્લામ ધર્મની અંદર તહેવારના રૂપે બે ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ઈદુબલ ફિત્ર જેને મીઠી ઈદ કહેવાય છે ...
18
19
ઈદ અલ અજહા (બકારીઈદ)નો તહેવાર ખુદાના રસ્તામાં પોતાનું બધુ જ કુર્બાન કરી દેવાના જજ્બાનું પ્રતિક છે. ...
19