પ્રીતિ પટેલ બની બ્રિટેનમાં ભારતીય મૂળની પ્રથમ ગૃહમંત્રી, ચલાવ્યુ હતું "બેક બોરિસ" અભિયાન

Last Modified ગુરુવાર, 25 જુલાઈ 2019 (11:49 IST)
લંડન- પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ટેરીજામાં કરેલ બ્રેક્ટિજ રણનીતિના મુખર આલોચકોમાં શામેલ પ્રીતિ પટેલએ બુધવારે નવા પ્રધાનમંત્રી બોરિસ જૉનસનની કેબિનેટમાં ગૃહમંત્રીઆ રૂપમાં કાર્યભાર સંભાળ્યું. આ રીતે તે બ્રિટેનમાં ભારતીય મૂળની પ્રથમ ગૃહમંત્રી બની.
પ્રીતિ કંજરવેટિવ પાર્ટીના નેતૃર્વ માટે "બેક બોરિસ" અભિયાનની પ્રમુખ સભ્ય હતી અને પહેલાથી શકયતા હતી કે તેને નવી કેબિનેટમાં કોઈ મોટી જવાબદારી આપી શકાય છે. તેને તેમની ઇયુક્તિની જાહેરાતથે થોડા કલાક પહેલા જ કહ્યું હતું કે આ મહત્વપૂર્ણ કેબિનેટ આધુનિક બ્રિતેન અને આધુનિક કંજરવેટિવ પાર્ટીને પ્રદર્શિત કરીએ.

ગુજરાતી મૂળની નેતા પ્રીતિ બ્રિટેનમાં ભારતીય મૂળના લોકોના બધા પ્રમુખ કાર્યકર્યામાં મેહમાન હોય છે અને તેને બ્રિટેનમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ઉત્સાહી પ્રશંસકના રૂપમાં જોવાય છે.


આ પણ વાંચો :