ગુજરાતી જોક્સ - પત્નીની માનતા

Last Modified શુક્રવાર, 8 ડિસેમ્બર 2017 (17:27 IST)

પત્ની પતિ સાથે મંદિરમાં ગઈ
.. તેણે માનતાનો દોરો બાંધીને માનતા માંગી.. પછી જલ્દીથી તેણે દોરો ખોલી નાખ્યો..
પતિ - કેમ શુ થયુ.. તે દોરો કેમ ખોલ્યો ?
પત્ની - મે માનતા માંગી હતી કે તમારા જીવનની તમામ મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય..
.. પણ અચાનક ખ્યાલ આવ્યો કે ક્યાક હુ જ ન નિપટાઈ જાઉ..
આ પણ વાંચો :