ગુજરાતી જોકસ- પતિ જોક્સ

jokes
Last Updated: શુક્રવાર, 10 નવેમ્બર 2017 (11:06 IST)

ગુસ્સા આવવું આ પુરૂષ થવાની નિશાની છે

અને ગુસ્સાને પી જવું આ પતિ થવાની નિશાની છે.


આ પણ વાંચો :