ગુજરાતી જોક્સ - રિસેપ્શનિસ્ટ

marathi jokes


સંતા એક બેન્કમાં ખાતું ખોલાવવા માટે ગયો. ફોર્મમાં એક જગ્યાએ લખ્યું હતું કે 'બતાઓ, અમારી બેન્કમાં આપને શું ખાસ લાગે છે જેના કારણે આપ અમારી બેન્કમાં ખાતું ખોલાવવા માંગો છો?'
સંતાએ એ કોલમમાં લખ્યું કે 'આપની રિસેપ્શનિસ્ટ રીમા'


આ પણ વાંચો :