ગુજરાતી વ્હોટ્સએપ જોક્સ - ઘરવાળી બહારવાળી

Last Modified સોમવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2017 (17:56 IST)

શાયર ઘરમાં પત્ની સાથે બેસ્યો છે..
ત્યારે પ્રેમિકાનો કોલ આવે છે..
શાયરનો પ્રેમિકાને જવાબ...
હવાની લહેર બનીને ન ખખડાવીશ મારી બારી
હુ બંધ બારીમાં આંધીને થામીને બેસ્યો છુ..


આ પણ વાંચો :