ગુજરાતી જોક્સ- તુઝમે રબ દિખતા હૈ

Last Modified સોમવાર, 12 ફેબ્રુઆરી 2018 (16:59 IST)
સોનૂ- Girlfriend થી

તુઝમે રબ દિખતા હૈ યારા મેં ક્યાં કરું

Girlfriend- કરવું શું છે
પૈસા ફેંકો
માથું ટેકવું અને આગળ ચાલો

બીજા પણ ઉભા છે લાઈનમાં


આ પણ વાંચો :