ગુજરાતી જોક્સ- બારાતીયો કા સ્વાગત પાન પરાગથી કરવું છે

gujarati jokes
Last Updated: મંગળવાર, 8 ઑક્ટોબર 2019 (11:39 IST)
વરપક્ષ- જાન ઠીક આઠ વાગ્યે પહોંચી જશે,
પણ એક
વાત કહેવા ભૂલી ગયા
વધુપક્ષ- જી ખબર છે
વધુપક્ષ- બારાતીયો કા સ્વાગત પાન પરાગથી કરવું છે
વરપક્ષ- નહી રસ્તાના બધા ચાલાન તમને જ ભરવું છે...
આ પણ વાંચો :