ગુજરાતી જોક્સ - GST કાઢી લો

Last Modified સોમવાર, 30 ઑક્ટોબર 2017 (14:33 IST)
ભાઈ લોકો તમારું GST કાઢી લો

G- ગોદડા
S- શૉલ
T- ટોપી

શિયાળો આવી ગયું છે....


આ પણ વાંચો :