ટીચર-સ્ટૂડેંટસ જોક્સ - II

Last Modified મંગળવાર, 2 જાન્યુઆરી 2018 (14:24 IST)
ટીચર-સ્ટૂડેંટસ જોક્સ - II
ટીચર- સેમેસ્ટર સિસ્ટમથી શું ફાયદા છે જણાવો

સ્ટૂડેંટ - ફાયદો તો ખબર નહી પણ
અપમાન વર્ષમાં બે વાર થાય છે
ટીચર-આ વાક્યને અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરો

" વસંત એ મને માર્યું"


વસંતપંચમીઆ પણ વાંચો :