ગુજરાતી જોક્સ- કેટલું ઘટયું

ભિખારી - 1 રૂપિયો આપો ભાઈસાબ ત્રણ દિવસથી ખાધું નથી. 
 
કંજુસ - 10 રૂપિયા આપીશ પણ પહેલાં 
 
એ બોલ   1 રૂપિયોમાં ખાવાનું ક્યાં મળે 
 
નહી બસ મને તો એ જોવું છે કે કેટલું ઘટયું 


આ પણ વાંચો :