ગુજરાતી જોક્સ -સંજૂ એક વકીલ છે.

Last Updated: ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર 2018 (12:52 IST)

ગુજરાતી જોક્સ -સંજૂ એક વકીલ છે.

એક ટોપલીમાં 10 કેરી છે

તેમાંથી 2 સડી ગયા

તો કહો કેટલા કેરી વધ્યા

સંજૂ - 10

ટીચર - કેવી રીતે

સંજૂ- સડ્યા પછી પણ કેરી તો કેરી જ રહેશે ના

કેળા થોડે બનીશ

આજે સંજૂ એક વકીલ છે.
આ પણ વાંચો :