ગુજરાતી જોક્સ - પિજ્જા Hut

Last Modified શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018 (00:24 IST)
તૂફાન વરસાદ અડધી રાત

એક માણસ પિજ્જા Hut થી પિજ્જા લેવા ગયું.

પિજ્જાવાળા- તમે પરિણીત છો??

માણસ- સાલા
એવા તૂફાનમા કઈ માં તેમના

દીકરાને પિજ્જા લેવા મોકલશે..આ પણ વાંચો :