ગુજરાતી જોક્સ- મમ્મીઓ માટે જોક્સ

jokes
Last Modified ગુરુવાર, 5 જુલાઈ 2018 (16:46 IST)
જ્યારે પણ દીકરો શાળાના ગેટથી મમ્મીને

બાય બોલે છે

તો લાગે છે

જેમ બોલી રહ્યું છે

જા સિમરન જા... જી લે અપની જિંદગી 6 કલાક માટેઆ પણ વાંચો :