ગુજરાતી જોક્સ- વધું ઠંડી લાગે તો આવું જ કરશો

Last Updated: શુક્રવાર, 17 મે 2019 (19:57 IST)
બહુ ઠંડ ફીલ થઈ રહી હતી

ગૂગલ મેપ પર ગોવા શોધ્યું
થોડું બીચ પર ફરયો
હવે આરામ છે.!!!આ પણ વાંચો :