ગુજરાતી જોક્સ- પતિ-પત્ની યાત્રા કરી રહ્યા હતા

Last Modified બુધવાર, 9 જાન્યુઆરી 2019 (16:09 IST)
પતિ-પત્ની યાત્રા કરી રહ્યા હતા

ભિખારી આવ્યું - પતિ ખિસ્સામાં હાથ નાખી
પર્સ કાઢી જ રહ્યું હતું કે

ભિખારી બોલ્યો

જોડી સાત જન્મ
સુધી રહે

ત્યારબાદ પતિ ફરીથી પૈસા અંદર નાખી દીધા


આ પણ વાંચો :