ગુજરાતી જોક્સ-નોકરથી ભૂલ થઈ

Last Modified શુક્રવાર, 1 ફેબ્રુઆરી 2019 (15:47 IST)
માલિક નોકરથી

આજે તૂ રોટલીમાં વધારે ઘી લગાડયું

નોકર- ભૂલ થઈ માલિક

લાગે છે મે તમને મારી રોટલી આપી દીધી છેઆ પણ વાંચો :