ગુજરાતી જોક્સ- બ્લ્ડ રિલેશન એટલે...

Last Modified સોમવાર, 4 ફેબ્રુઆરી 2019 (16:07 IST)
પત્ની પતિથી- મારા લગ્ન કોઈ

રાક્ષસથી પણ થતો તો હું આટલી

હેરાન ન થતી

પતિ- અરે ગાંડી પણ બ્લ્ડ રિલેશનમાં

સંબંધ ના થાય ....!!!આ પણ વાંચો :