ગુજરાતી જોક્સ -બહાર બહુ ઠંડ છે

Last Modified શુક્રવાર, 7 ડિસેમ્બર 2018 (15:22 IST)
શિયાળામાં ઉઠીને વૉક પર ગયા બહાર વધારે ઠંડ હતી
તો પાછો આવી ગયો અને પત્ની પાસે સૂઈ ગયો ....
પતિ- બહાર બહુ ઠંડ છે !!

પત્ની - હા તોય તે ગાંડો વૉક પર ગયો છે !!!!!!!!આ પણ વાંચો :