ચા વેચતા-વેચતા સીખી હિંદી- નરેન્દ્ર મોદી

vadnagar
Last Updated: શુક્રવાર, 17 નવેમ્બર 2017 (16:03 IST)

મોદીએ 10માં હિન્દી સમ્મેલનનું ઉદ્દઘાટન કરતા કહ્યુ કે મારી માતૃભાષા હિન્દી નહી ગુજરાતી છે. મને હિન્દી સારુ આવડતુ નહોતુ.
પણ ચા વેચતા-વેચતા આ શીખવાનો અવસર મળ્યો.
એમણે કહ્યું કે મુંબઈમાં દૂધનો ધંધો કરતા ઉત્તરપ્રદેશના લોકો એમના ગામથી ખેડૂત પાસે ભેસ ખરીદવા આવતા હતા અને એ ભેસોને માલગાડીમાં ભરીને લઈ જતા હતા.
મોદી એમને ચા વેચવા જતા હતા. એ લોકોને ગુજરાતી આવડતુ નહોતુ અને મને હિન્દી નહોતુ આવડતુ. પણ ચા વેચતા વેચતા એ લોકો સાથે વાતચીત કરતા કરતા હું હિન્દી શીખી ગયો.

મોદીએ સમ્મેલનમાં લોકોના જોરદાર હાસ્ય વચ્ચે કહ્યું કે મને હિન્દી આવડતું ન હોત તો મારું શું થયુ હોત ? આજે હું લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચતો. ભાષાની તાકાત શું હોય છે એ હુ સારી રીતે સમજી ગયો છુ.

વિનોદી મૂડમાં દેખાતા મોદીએ કહ્યું કે ગુજરાતમાં લોકો ગુજરાતીમાં ઝગડો કરતા નથી. બે લોકો વચ્ચે ઝગડો થતા એ હિદીમાં તૂ-તૂ મેં-મે કરવા લાગે છે. એ ગુજરાતીમાં ઝગડો કરી જ શકતા નથી.
કારણકે ગુજરાતીમાં એ ભાવ આવતો જ નથી.
ઝગડનારને લાગે છે કે હિન્દીમાં ઝગડશે તો સામેવાળાને લાગશે કે આ તો દમવાળો છે.


આ પણ વાંચો :