રાજ્‍યનું ધ્‍વજવંદન ગોધરા ખાતે

ગાંધીનગર| વેબ દુનિયા|

પ્રજાસત્તાક પર્વે રાજ્‍યકક્ષાનો ધ્‍વજવંદન સમારોહ ગોધરા ખાતે યોજાશે. મુખ્‍યમંત્રીની ઉપસ્‍થિતિમાં ગુજરાતના રાજ્‍યપાલશ્રી ર6મી જાન્‍યુઆરીએ સવારે 9-00 કલાકે રાષ્‍ટ્રધ્‍વજ લહેરાવીને સલામી આપશે. રાજ્‍યના અન્‍ય જિલ્લાઓમાં જિલ્લા કક્ષાના ધ્‍વજવંદન કાર્યક્રમો તાલુકા કક્ષાએ યોજાશે. જેમાં રાજ્‍ય મંત્રીમંડળના સભ્‍યો અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં એ જ સમયે ધ્‍વજવંદન કરાવશે.

કયાં કોણ ધ્‍વજવંદન કરાવશે
ક્રમ મંત્રી, મુખ્‍યમથક
1. વજુભાઇ વાળા
કવાંટ , વડોદરા જિલ્લો
ર. નરોત્તમભાઇ પટેલ
ખેરાલુ, મહેસાણા જિલ્લો
3. આનંદીબેન પટેલ
ધ્રોળ, જામનગર જિલ્લો
4. નીતિનભાઇ પટેલ પલસાણા, સુરત જિલ્લો
પ. દિલીપભાઇ સંધાણી
હાંસોટ, ભરૂચ જિલ્લો
6. ફકીરભાઇ વાધેલા


આ પણ વાંચો :