ગુજરાતી જોક્સ- પહેલા પતિની પૂજા -મજેદાર જોક્સ

Last Modified ગુરુવાર, 10 ઑક્ટોબર 2019 (17:03 IST)
પત્ની પૂજા કરતા સમયે

સાંભળો- તમને આરતી યાદ છે

પતિ- હા એ પેલી પાતળી
સુંદર જે બીજા માળે રહે છે એ ના

પત્નીએ પહેલા પતિની પૂજા કરી
પછી સત્યનારાયણ ભગવાન પૂજાયાઆ પણ વાંચો :