શું છે ફાસ્ટેગ?

Last Updated: મંગળવાર, 26 નવેમ્બર 2019 (18:31 IST)
ફાસ્ટેગ(Fastag) એક ડિજિટલ સ્ટીકર છે. જે ગાડીઓની સામેના અરીસા પર લાગેલું હોવું જોઈએ. કેશલેશ વ્યવસ્થાને વધારો આપતું ફાસ્ટેગ રેડિયો ફ્રિકવેંસી આઈડેંટિફિકેશન ટેક્નોલોજી એટલે કે આરએફઆઈડી આધારિત છે. તેનાથી સરકાર કેશલેશ ટોલ ટેક્સ ભુગતાનને વધારો આપવાની કોશિશ કરી રહી છે. તાજેતરમાં જે વ્યવસ્થા ટોલ પ્લાજા પર લાગૂ છે તેમાં કેશ અને કેશલેસ બન્ને રીતથી ટેક્સનો ભુગતાન કરી શકાય છે. જો 1 ડિસેમ્બર સુધી ગાડીમાં ફાસ્ટેગ નહી લગાવાયું તો ત્યારબાદ માણ્સને ટોલ પ્લાજા પર બમણુ ભુગતાન કરવું પડી શકે છે.


આ પણ વાંચો :