આટલા ભાવુક થઈ ગયા પુનીશ કેમરા સામે જ બંદગીને કરી નાખ્યું LIPKISS

Last Modified સોમવાર, 4 ડિસેમ્બર 2017 (16:58 IST)
બિગ બૉસ સીજન 11ના નવમા અઠવાડિયા વીકેંડ વારમાં કેટલાક લોકોના દિલ બુરી રીતે તોડી નાખ્યા. પણ કરેટીના કેફના આવવાથી દરેક કોઈના ચેહરા પર મુસ્ક્ના હતી. જેમજ જ બંદગીની વિદાઈ થઈ પુનીશા આટલા ભાવુક થઈ ગયા કે કેમરાની સામે જ તેને લિપ કિસ કર્યા વગર નહી રહી શક્યા.

વીત્યા એપિસોડમાં એલિમિનિટ થવા માટે 3 લોકો ચૂંટ્યા હતા. લવ, બંદગી અને પુનીશ. આ ત્રણેમાંથી કોઈ એક ને બહાર થવું હતું. જ્યારે સલમાનએ ઘરના સભ્યથી પૂછ્યુ કે આ ત્રણેમાંથી કોને બહાર જવું જોઈએ. વધારેપણુએ લવનો નામ લીધું. અહીં સુધી કે લવની મિત્ર હિના ખાનને પણ આ કહેવું હતું કે લવને જ ઘરથી બેઘર થનાર છે.

પણ જનતાના વોટસના આધારે લવ સુરક્ષિત છે. હવે પુનીશ અને બંદગીમાંર્હી કોઈનો જવું નક્કી થયું. સલમાનએ આ બન્નેને ઘરવાળાના વચ્ચેથી કાઢી એક પ્રાઈવેટ એ રૂમમાં બેસ્યા. ત્યાં પુનીશ અને બંદગીએ કે બીજાની સાથે માળેલા સુંદર ક્ષણના કલેકશન જોવાયા. જેને જોઈ બન્ને ભાવુક થઈ ગયા.

પુનીશના તો રડી-રડીને બુરો હાલ હતો. જયારે સલમાનએ જણાવ્યું કે એ સેફ છે અને સૌથી ઓછા વોટસ મળવાના આધારે બંદગી ઘરથી બેઘર થશે. પુનીશ ફૂટી-ફૂટીને રડી પડ્યા. એવુ જ હાલ બંદગીનો પણ હતો.
આટલા ભાવુક થઈ ગયા પુનીશ કેમરા સામે જ બંદગીને કરી નાખ્યું LIPKISS


આ પણ વાંચો :