શેમ્પૂની બોટલમાંથી આ રીતે બનાવો શાનદાર મોબાઈલ કવર (જુઓ વીડિયો)

અનેકવાર બેકાર થઈ ચુકેલી વસ્તુઓ લોકો આમ જ ફેંકી દે છે. પણ આ બેકાર વસ્તુઓમાંથી પણ અનેક સારી વસ્તુઓ બનાવી શકાય છે.

આવી જ એક વસ્તુ શૈપૂની ખાલી બોટલમાંથી બનાવી શકાય છે. જુઓ વીડિયોમાં આ રીતે બનાવો મોબાઈલ કવર.
આ પણ વાંચો :