તમને પણ થાય છે કમરમાં દુખાવો, જાણો કારણ અને ઉપચાર

કમરના દુખાવાના મુખ્ય કારણ માંસપેશીઓ પર વધારે તનાવ હોય છે. સાંધાના ખેંચાવથી પણ આ હોય છે. કેલ્શિયમની કમીથી હાડકા નબળા થઈ જાય છે. વધારે વજન હોવાથી કમર દુખાવો હોય છે.  પ્રસવ પછી મહિલાઓને યોગાભ્યાસ શરૂ કરવું જોઈએ. 
ખોટા રીતે બેસવાથી કમરનો દુખાવો હોય છે. અમને સીધો બેસવું કે સીધો ચાલવું જોઈએ. સૂઈને ટીવી જોવું, સૂઈને વાંચવું પણ દુખાવાનો મુખ્ય કારણ છે. 
 
ઉંચી હીલના જૂતા પહેરવાથી કમરમો દુખાવો થઈ શકે છે. પથારી કપાસ કે ટાટની હોવી જોઈએ. ખુરસી વધારે નરમ નહી હોવી જોઈએ. તનાવના કારણ પણ દુખાવો થઈ શકે છે. વ્યાયામ કે યોગાભ્યાસ નહી કરનારને પણ કમરનો દુખાવો થઈ શકે છે. રસોડાનો પ્લેટફાર્મ યોગ્ય ઉંચાઈ પર હોવું જોઈ નહી તો દુખાવો થઈ 
 
શકે છે. 


આ પણ વાંચો :