ગુજરાતી જોક્સ - મૂર્ખ પતિ


પતિ-પત્નીથી આજે મેં દસ રૂપિયા બચાવ્યા

કેવી રીતે?

આજે હું ઑફિસથી ઘરે બસની પાછળ દોડતો દોડતો આવ્યું

તેથી જ હું કહું છું તમે મૂર્ખ છો

કેમ

ટેક્સી પાછળ દોડતા તો પચ્ચીસ રૂપિયા બચાવતા ને!!


આ પણ વાંચો :