જોક્સ - લગ્નની વર્ષગાંઠ


પત્ની - ડાર્લિંગ, આ વખતે લગ્નની વર્ષગાંઠ કેવી રીતે ઉજવવાનુ વિચાર્યુ છે ?
પતિ - આ વર્ષે આપણે બંને પાંચ મિનિટનુ મૌન રાખીશુ.


આ પણ વાંચો :