ગુજરાતી Jokes - કળયુગ અને સતયુગમાં શુ અંતર

Last Updated: રવિવાર, 10 ડિસેમ્બર 2017 (11:48 IST)

શિક્ષક - કળયુગમાં અને સતયુગમાં શુ અંતર છે બતાવો
વિદ્યાર્થી - સતયુગમાં ઈન્દ્ર પાસે 4-5 ઈન્દ્રાણી રહેતી હતી અને હવે કળયુગમાં ઈદ્રાણી પાસે 4-5 ઈદ્ર હોય છે


આ પણ વાંચો :