ગુજરાતી જોક્સ - કામવાળી

Last Modified સોમવાર, 13 નવેમ્બર 2017 (12:50 IST)

એક ફ્લેટમાં ઘંટી વાગે છે અને મહિલા જે ઘરમાં એકલી છે દરવાજો ખોલે છે..
ભિક્ષુક - માઈ ભિક્ષા આપો
મહિલા - આ લો મહારાજ..
ભિક્ષુક -
માઈ જરા આ દરવાજો પાર કરીને બહાર તો આવ..
તે દ્વાર પાર કરીને બહાર આવે છે.
ભિક્ષુક - (તેનો હાથ પકડીને) હા.. હા. હા. હુ ભિક્ષુક નહી રાવણ છુ..
મહિલા - હા.. હા.. હા.. હુ પણ સીતા નહી કામવાળી બાઈ છુ
રાવણ - હા હા.. હા. સીતાનુ અપહરણ કરીને પછતાઈ રહ્યો છુ.. તને લઈ જઈશ તો મંદોદરી ખુશ થશે. . મને પણ કામવાળીની જરૂર છે..
મહિલા -
હા.. હા.. હા..
સીતાને શોધવા તો ફક્ત રામ આવ્યા હતા.. મને લઈ જશો તો આખી બિલ્ડિંગ શોધતી આવી પહોંચશે..


આ પણ વાંચો :