ગુજરાતી જોક્સ - પસંદ

સંજૂ - પપ્પા મને એક છોકરી પસંદ પડી છે .. હુ તેની સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છુ..
પપ્પા - શું તે પણ તને પસંદ કરે છે
?
સંજુ - હા પપ્પા
પપ્પા - જે છોકરીની પસંદ આવી હોય તેને હુ મારા ઘરની વહુ નથી બનાવી શકતો


આ પણ વાંચો :