ગુજરાતીજોકસ- મોટી કોણ Joke of The day

jokes
Last Updated: રવિવાર, 1 જુલાઈ 2018 (13:03 IST)


બે છોકરીઓ બસમાં સીટ માટે ઝગડતી હતી 

 
કંડકટર  - કેમ ઝગડો છો ...
 
જે ઉમરમાં મોટી છે તે બેસી જાય 
 
પછી શું  .. બન્ને આખા રસ્તા ઉભી રહી 



આ પણ વાંચો :