ગુજરાતી જોક્સ- માસ્ટરજી- શું કોઈ કહી શકે છે

Last Modified બુધવાર, 9 જાન્યુઆરી 2019 (15:58 IST)
ગુજરાતી જોક્સ- માસ્ટરજી- શું કોઈ કહી શકે છે

માસ્ટરજી- શું કોઈ કહી શકે છે
પરિણેલા માણસ માટે સૌથી જોખમ કાર્ય શું છે


મોહન- સર - તેમની પત્નીને પલટીને જવાબ આપવું

માસ્ટરજી- ખૂબ સરસ જવાબ


આ પણ વાંચો :