ગુજરાતી જોક્સ - આઈ લવ યૂ

jokes
Last Modified બુધવાર, 28 ફેબ્રુઆરી 2018 (16:49 IST)
ગુજરાતી જોક્સ - આઈ લવ
યૂ

છોકરો - આઈ લવ
યૂ
છોકરી - પણ હું બીજા કોઈને પ્રેમ કરુ છુ
છોકરો - ઠીક છે તો હુ જઉ છુ
છોકરી - ક્યા જાય છે
છોકરો - તારા બાપને કહેવા
છોકરી - નાલાયક... આઈ લવ યુ ટુઆ પણ વાંચો :