ગુજરાતીજોકસ- કાળી બિલાડી

Last Updated: શુક્રવાર, 7 સપ્ટેમ્બર 2018 (12:08 IST)
જો તમે જઈ રહ્યા હોય અને કાળી બિલાડી તમારા આગળથી
નિકળી જાય તો
તમે શું સમજશો


અરે શું
કામ દરેક વખતે દિમાગ દોડાવો છો, સમજવાની વાત છે કે
બિલાડીને તમારાથી વધુ ઉતાવળ હશે બસ !!!! !આ પણ વાંચો :