ગુજરાતી જોક્સ- ભૂખ મરી જાય છે

Last Modified બુધવાર, 4 જુલાઈ 2018 (17:00 IST)
 
 
ભલભલા પુરૂષની ભૂખ મરી જાય છે 
 
જ્યારે પત્ની બજુમાં આવી હળવેથી
 
 કહે ... 
 
 તમે પહેલા જમી લો 
 
પછી મારે એક વાત કરવી છે. આ પણ વાંચો :