ગુજરાતી જોક્સ- કરવું નથી પડતું

jokes
Last Updated: રવિવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2018 (09:54 IST)
ગુજરાતી જોક્સ-
કરવું નથી પડતું

કદાચ ઘરનો કામ પણ


મોહબ્બતની રીતે હોતું

કરવું નથી પડતું

બસ થઈ જતુંઆ પણ વાંચો :