ગુજરાતી જોક્સ- રાજૂનો રોમાંસ વાંચો મજેદાર જોક્સ

Last Updated: રવિવાર, 21 જુલાઈ 2019 (12:51 IST)
રાજૂની પત્ની બદામ ખાઈ રહી હતી

રાજૂ રોમાંટિક થઈને

મને પણ ટેસ્ટ કરાવો

પત્નીએ એક બદામ આપી બાકીની પોતે ખાવા લાગી

પત્નીએ ગુસ્સામાં - હા બાકી બધાનો ટેસ્ટ પણ એવું જ છે.આ પણ વાંચો :