આ ખૂબ સરસ જોક્સ છે -મારી પત્નીએ જોયું છે.

Last Modified ગુરુવાર, 18 જુલાઈ 2019 (17:50 IST)
બેંક લૂટ્યા પછી

ડાકૂ- તમે મને જોયું ?

કલર્ક -હા
ડાકૂએ કલાર્કને ગોળી મારી એક યુવકથી પૂછ્યું-તૂ મને જોયું?

યુવક- નહી, પણ મારી પત્નીએ જોયું છે અને સાથે કહી રહી હતી કે પોલીસને જણાવશે!!


આ પણ વાંચો :