તીર્થયાત્રા પર કુંવારા છોકરાઓનો ગ્રુપ- હસી હસીને ગાંડા થઈ જશો આ જોક્સ વાંચો

Last Modified ગુરુવાર, 28 નવેમ્બર 2019 (15:31 IST)
કેટલાક કુંવારા છોકરાઓના ગ્રુપ તીર્થયાત્રા પર ગયું

ગાઈડએ કહ્યુ- કાલે સવારે જલ્દી નહાવીને દર્શન માટે ચાલીશ
અને યાદ રાખો આ તીર્થ યાત્રા ધાન છે
તેથી આસપાસ કોઈ છોકરીઓ જોવાય તો
ધ્યાન નહી આપવાનું
નહી તો પાપ લાગશે
જો ભૂલથી જોવાય તો
તેને ignore કરીને
હરિઓમ
બોલતા આગળ વધી જવું
બીજા દિવસે
થોડા જ ચાલ્યા હતા કે એક તોફાની છોકરો
હરિઓમ
બાકી બધા એક સાથે બોલ્યા
ક્યાં છે .? ક્યાં
છે...આ પણ વાંચો :