પ્લાસ્ટિક પર બૈન પૂનમ પાંડેનો સવાલ- શું કંડોમ પર પણ બૈન છે..

Last Updated: મંગળવાર, 26 જૂન 2018 (15:41 IST)
પ્લાસ્ટિકના પ્રત્યે મહારાષ્ટ્રસરકારની કઠોરતા પૂનમ પાંડેને પરેશાન કરી રહી છે. અને એ તેમની સમજ મુજબ આ સવાલ ઉભો કરી રહીછે.
થોડા દિવસો પહેલા તેને પ્લાસ્ટિક બૈન પર કહ્યું હતું-કે પ્લાસ્ટિક બૈન થઈ ગયું છે - જેને પણ પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરી છે એ રસ્તા પર ન ફરવું.

હવે તેને એક એવું ટ્વીટ કર્યું છે જે ફેંસને ખૂબ પસંદ આવી રહ્યું છે.આ પણ વાંચો :