જાણો લગ્ન પછી મહિલાઓ જાડી શા માટે થઈ જાય છે

હમેશા તમે મહિલાઓની ગૉસિપમાં સાંભળ્યું હશે કે લગ્ન પછી તેમનો વજન અચાનક વધી ગયું. આ કોઈ શારીરિક પ્રક્રિયાના કારણ હોય છે કે તેમની બેદરકારીના કારણે. દરેક કોઈ પોતાની રીતે જાડાપણની કહાનીને વળાંક આપી નાખે છે. કોઈને કોઈ રોગ અસર નજર આવે છે તો કોઈને તેમના સાસતાનો પાણી સૂટ નહી કરે છે. સાચી વાત કોઈ નહી જણાવતા કે એ તેમના શરીર સાથે કેટલું અત્યાચાર કરે છે. જો તમે આવી જ મહિલાઓમાંથી એક છો  જેનું વજન લગ્ન પછી વધવા લાગ્યું છે તો એ આ કારણોને જાણે કે આકું શા માટે હોય છે અને તેને હેંડલ કરે, જેનાથી જાડાપણ ન વધે. 
 
1. ખાતા જ રહેવું 
લગ્ન પછી ડાઈટનો ધ્યાન મનમાંથી કાઢી જાય છે. અને દરેક સમયે કઈક ન કઈક ખાવાનું મન કરે છે. આ હાનિકારક હોય છે પણ તે ખ્યાલ મનમાં નહી આવતું. 
2. પોતાને સમય ન આપી શકવું
લગ્ન પછી છોકરી, ફેમેલીમાં ગૂંચાઈ જાય છે અને તેમની પાસે પોતાના માટે સમય જ નહી રહી જતું. તે પોતાના ફિગર પર ધ્યાન નહી આપી શકતી. 
 
3. પ્રાથમિકતા બદલી જવું- જે છોકરી, પહેલા હમેશા પોતાની બૉડીને લઈને કંસર્ન કરતી હતી, લગ્ન પછી તેમની પ્રાથમિકતા પતિના ટિફિન આપવા સુધી સીમિત રહી જાય છે. તેમને તેમના વાળમાં કાંસકો થી વધારે સાસુ-સસરાની ચાનો ધ્યાન આવી જાય છે. 


આ પણ વાંચો :