હાડકાં જોડવાના ઘરેલૂ 4 ઉપાય

1. દેશી ઘી
2 ચમચી દેશી ઘી, 1 ચમચી ગોળ અને 1 ચમચી હળદરને મિક્સ કરી 1 કપ પાણીમાં ઉકાળી લો. તેને ઠંડું કર્યા પછી તે પીવું. દિવસમાં 2 વખત લો.તમારા તૂટેલા હાડકાં ટૂંક સમયમાં જોડાઈ જશે.

2. ડુંગળી
1 ગ્રામ ડુંગળીમાં 1 ચમચી હળદરને મિક્સ કરો અને તેને સ્વચ્છ કાપડમાં મૂકો. તે પછી, તલના તેલને ગર્મ કરી તૂટેલા હાડકાની
શેકાઈ કરવી. દિવસમાં
2 વખત એ જ રીતે કરવાથી તમને દુખાવાથી પણ આરામ મળશે અને અસ્થિ જોડાઈ જશે.
3.ઉડદ દાળ
ઉડેદ દાળને ધૂપમાં સુકાવીને પેસ્ટ બનાવી લો. તેનાથી તૂટેલા હાડકા પર લગાવીને પાટી બાંધી લો. આ ઉપચારને કરવાથી તમારી તૂટેલી હાડકા જલ્દી જોડાઈ

જશે.
4. કાળા મરી
વાટેલી કાળા મરી અને કૉગ ગંગાનો રસ મિક્સ કરો અને તેને 3-4 વખત પીવો. તેના ઇનટેકથી તમારી તૂટેલા હાડકા થોડા દિવસોમાં જોડાઈ જશે.

આ પણ વાંચો :